Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata