Udruženja građana grada Lukavac

RUG _/17 UDRUŽENJA GRAĐANA Kontakt osoba Broj telefona status Bavljenje dupli E-mail
1 UG “Udruženje slijepih građana Lukavac” Lukavac                                                    Sakib Arapčić 035/554-712 aktivni hendikep    
2 UG “Udruženje osoba sa invaliditetom opšine Lukavac” Kruševica (zapisnik iz 2013 nema pečat)                                                    Mašić Mujo 061/727-833 aktivni hendikep    
3 UG “Udruženje starih i iznemoglih općine Lukavac” Kruševica (zapisnik nema pečat)                                  Bajrić Selmir 061/727-833 aktivni hendikep    
4 UG “Udruženje paraplegičarai oboljelih od dječija paralize” Lukavac(nema zapisnik) Omerdić Ramiz   aktivni hendikep    
5 H.O. “Merhamet” Lukavac                                                             Muris Tufekčić 035/547-370 aktivni humanitarna    
6 UG “Simentalac” Bikodže Elvir Džibrić   aktivni ostali    
7 UG Udruženje “Strijelac” Devetak Izet Gegić 061/966-436 aktivni streljaštvo    
8 UG “Sportsko društvo” Lukavac Damir Ahmetović 062/101-115 aktivni mladi – sport    
9 UG Udru. Vete. rata 92-95 liječ. od PSP Mujkić Nijaz 061/617-050 aktivni hendikep 062/497-546  
10 UG LD “Podozren” Lukavac Izet Gegić 061/966-436 aktivni ekologija   [email protected]
11 UG NVO “PURČA BOSANSKI” Puračić Mihad Sakić  061/287-783 aktivni kultura-ekologija   [email protected]
12 UG “KRUNA” Bikodže Osmanović Abid 061/289-538 aktivni mladi-ekologija   [email protected]
13 UG “Udruženje inovatora” Bijele zgrade bb Osman Osmano 061/232-465 aktivni ostalo-ekologija    
14 UG “Udruženje građana oboljelih od cerebralne, dječije paralize i paraplegičara općine Lukavac” Kruševica (Zapis.nema pečata) Selimović Sejdo   aktivni hendikep    
15 UG “Udruženje mladih Babice” Babice Pištoljević Jasmin   aktivni mladi-ekologija    
16 UG “Forum za zaštitu okoliša općine Lukavac” Lukavac Spona Nezir 061/728-862 aktivni ekologija    
17 UG Udruženje žena “Srce i duša” Prokosović Amira Avdić 062/970-740 aktivni žene-ekologija 035/561-311  
18 UG “Udruženje PATARENI” Dobošnica Vesmin Agić   aktivni ostali    
19 UG Vodna zajednica “Zmajevac Gnojnica“ Softić Huso 035/575-025 aktivni ostali    
20 UG “HOMER”Lukavac Hamdija Kurtović   aktivni hendikep    
21 UG “EKO-RONILAČKA GRUPA INVALIDA” Lukavac Bilal Šarić    061/898-551 aktivni hendikep-ekolog   035/572-311 [email protected]
22 UG “Udruženje oboljelih od poliomyelitisa, povreda mozga i kičmene moždine Općine Lukavac” Kruševica(zapisnik ne. pe) Bajrić Selmir   aktivni hendikep    
23 UG “Udruženje dramskih umjetnika i tehničkog osoblja “Gradski teatar”(fali Rješenje o promjenama) Tomislav Matić   aktivni kultura    
24 UG “Dobri ljudi” Lukavac, Dom kulture Goran Behaderović  066/669-436 aktivni mladi 061/336-897   [email protected]
25 UG “Udruže. euro ekobalans Bokavić” Bokavić Halilagić Fikret   aktivni ekologija    
26 UG “Humanost” Lukavac Alibašić Anadin   aktivni ostalo    
27 UG “Udruženje za zaštitu prirode i okoline”Aer Aqua Terra” (nema Zapisnika sa zadnje Skupštine)Lukavac Abdel Đozić   aktivni ekologija    
28 UG SRD “Smuđ” Lukavac Ramadanović Salih   aktivni ostali-sport-eko    
29 UG “Crveni križ” općine Lukavac                                                                   Osmanović Mustafa 035/554-390 aktivni humanitarna    
30 GKUD “Lukavac Grad” Lukavac                                                    Oštraković Ilijaz   aktivni kultura   [email protected]
31 KUD “Sloga” Bikodže        Tufekčić Emin 062/422-522 aktivni kultura    
32 KUD “Puračić” Puračić Mr.sc.Hazim Osmanović 061/869-712 aktivni kultura-ekologija 035/562-445 [email protected]
33 KUD “Gajret” Puračić                                                                          Mihad Sakić 062/200-848 aktivni kultura    
34 KUD “Devetak” Devetak Jusufović Ermin 061/393-996 aktivni kultura   [email protected]
35 KUD “Rudar ” Lukavac Mjesto                                                            Nurković Hajrudina – Jasmin  060/3327660 aktivni kultura 061/936-806  [email protected]
36 KUD “Dobošnica” Dobošnica Redžo Mašić 061/634-763 aktivni kultura    
37 KUD “Ozren” Krtova Dragan Todorović 061/630-405 aktivni kultura    
38 VA “Doboščanke” Dobošnica Amela Ibrahimović 062/310-097 aktivni kultura    
39 UG “Sporski savez” Lukavac Crvenković Anto   aktivni sport   035/554-026 061/726-567 Mirso Halilagić
40 UG “Savez za sport i rekreaciju invalida” Dobošnica Hamzić Ramiz    062/901-160 aktivni sport    
41 UG NK “Svatovac” Poljice Mujagić Zijad   aktivni sport    
42 UG BK “Lukavac” Lukavac–Dom kulture Muhamed Dervoz   aktivni sport    
43 UG FK “Jedinstvo” Huskići Ibrić Edin   aktivni sport    
44 UG KK “Lukavac” Lukavac Mirsad Jaraković 061/727-861 aktivni sport    
45 UG KBS “Master” Lukavac Zdenka Sekulić   aktivni sport    
46 UG Udruženje-fitnes centar “Impuls” Lukavac Halilagić Fuad   aktivni sport    
47 UG NK “Rudar” Lukavac Mjesto Kurtić Nevres   aktivni sport    
48 UG Džudo klub “Lukavac” Lukavac Huremović Mirhad   aktivni sport    
49 UG Moto klub “Lukavac” Lukavac Karić Armin 061/882-435 aktivni sport    
50 UG FK “DSK” Devetak Hodžić Asmir   aktivni sport    
51 UG “SKI klub Lukavac” Lukavac Dževad Džibrić   aktivni sport    
52 UG “Atletski klub Lukavac” Lukavac Haračić Damir 061/279-437 aktivni sport    
53 UG NK “Mladost” Gnojnica Kurahović Nermin   aktivni sport    
54 UG ŠK “Mladost-Imel” Gnojnica Huskić Smajo   aktivni sport    
55 UG NK “Bistarac” Bistarac Tunjić Jozo 061/725-449 aktivni sport    
56 UG KK “Sensei” Turija Imširović Osman   aktivni sport   [email protected]
57 UG ŽOK “Lukavac” Lukavac          Malović Saib   aktivni sport    
58 UG SKIMN “Sinovi Bosne” Lukavac Muharemović Fahrudin   aktivni sport    
59 UG Klub borilačkih vještina “Šaulin” Kruševica Pantić Nenad   aktivni sport    
60 UG Stonoteniski klub “Ešo” Kruševica Čajić Nermin   aktivni sport    
61 UG NK “Sloga” Bikodže Džibrić Jusuf   aktivni sport    
62 UG FK “Orahovica 77” Orahovica Salihović Anes   aktivni sport    
63 UG Ženski fudbalski klub “Radnički” Lukavac Sulejmanović Mirnes   aktivni sport    
64  UG SKISO “Sinovi Bosne” Lukavac Muharemović Fahrudin   aktivni sport    
65 UG “Mali svijet” Lukavac Fatušić Amra   aktivni hendikep    
66. UG “Nova Romska nada” Lukavac Mahić Enes   aktivni manjina    
67. UG “Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznenja općine <lukavac” Lukavac Arapčić Ismet   aktivni boračka    
68. UG “Udruženje penzionera umirovljenikaopćine Lukavac” Morenjačkić Ramiz 062/402-559 aktivni penzioneri    
69. UG LD “Svatovac” Lukavac Softić Mujo   aktivni lov-ekologija    
70. UG PD “Svatovac 47” Lukavac Muminović Asim   aktivni planinari-ekolog    
71. UG PK “Galeb GIKIL” Lukavac Avdić Mehmed   aktivni sport    
72. UG “Bike Tour” Lukavac Nedim Zejnilović 061/641-110 aktivni biciklizam-ekol                                                                                                                                                   
73. UG Udruž. Za širenje znanja i ljubavi među ljud. “Zora” Lukavac Nezirović Muris   aktivni ostalo-ekologija    
74. UG “Vijeće roditelja JU OŠ Prokosović” Prokosović Hamustafić Advija   aktivni obrazovanje    
75. UG “Naše zdravlje” Lukavac Amira Iković 061/411-581 aktivni hendikep    
76. UG Sportski klub “Betaclub-tango” iz Lukavca Amir Imamović   aktivni sport    
77. UG SodaUživo – SodaLIVE Lukavac Dino Osmanović   aktivni ostalo    
78. UG Veterani rata 212/222. Bosansko oslob. brigade Gračanica, Podružnica Lukavac Amir Hasičević   aktivni boračka    
 79. UG ŽOK “Smeč” Lukavac Crvenković Anto   aktivni sport    
 80. UG “RVI Stara Spreča” Dobošnica Hamzić Ramiz   aktivni sport-RVI-ekolo    
81. UG Teniski klub “Lukavac” Lukavac Ćatović Anadin   aktivni sport    
82. UG Art centar” Lukavac Fatima Ibrahimović   aktivni kultura    
83. UG “Vijeće mladih općine Lukavac” Senad Kuduzović 061/344-653 aktivni mladi    
84. UG SD “Željezničar” Dobošnica     aktivni sport    
85. UG Udruženje “Sportska mreža” Lukavac Ahmed Babić   aktivni sport-mladi    
86. UG UM “Poljice” Poljice Imširović Almedin 062/353-852 aktivni mladi    
87. Fondacija “Junuzović” Lukavac Junuzović Semir   aktivni ostalo    
88. UG NK “Modrac” Modrac Ćosić Nahil 061/665-713 aktivni sport    
89. UG “Vijeće roditelja JU OŠ Prokosović” Prokosović Hamustafić Advija   aktivni obrazovanje    
90.  UG Udruženje “Stereo Sektor” Lukavac Mehmedović Elvis   aktivni kultura