Poslovnik o radu

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Lukavac, možete snimiti na svoj računar kao word dokument.