JN 2020.god

2020. godina


Planovi javnih nabavki Javnih ustanova


NABAVKA USLUGA IZ ANEXA II DIO B

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU UGOSTITELJSKIH  USLUGA


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU „USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU“ ZA POTREBE OPĆINE LUKAVAC ZA 2020.GODINU.  


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU  USLUGA „STRUČNOG USAVRŠAVANJA-RAZNI SEMINARI I EDUKACIJE“ ZA UPOSLENIKE OPĆINE LUKAVAC ZA 2020. GODINU


59. NABAVKA USLUGA ZA FIZIČKU ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE OPĆINE LUKAVAC 


58. NABAVKA SOFTVERSKIH LICENCI ZA ZAŠTITU PODATAKA


57. NABAVKA RADOVA NA  PROŠIRENJU TOPLOVODNE MREŽE U LUKAVCU(ULICA ARMIJE BIH)

  • Obavještenje o nabavci broj : 719-1-3-78-3-119/20 objavljeno na portalu javnih nabavki dana 07.12.2020. godine.
  • Odluka o izboru

56. NABAVKA USLUGA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA VIDEO NADZORA U GRADU LUKAVCU


55. OBAVJEŠTENJE ZA ODRŽAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG SOFTVERA

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac-Služba za budžet i finansije, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci usluga za održavanje finansijskog i geodetskog softvera, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 39, tel: 035 366 753 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 05.11.2020.godine.


54. NABAVKA MATERIJALA I PRIBORA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE


53. NABAVKA KAFE, ČAJA, ŠEĆERA, MINERALNE VODE, NEGAZIRANE VODE, SOKA ZA 2021.GODINU


52. NABAVKA USLUGA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA NOVELIRANJA PARKOVSKE POVRŠINE ISPRED JU OBDANIŠTA LUKAVAC, IZRADU GLAVNOG PROJEKTA JAVNE NEKATEGORISANE CESTE U LUKAVAC MJESTU I IZRADU GLAVNOG PROJEKTA POTPORNOG ZIDA PORED POTOKA JELOVAC U MZ DEVETAK UZ LOKALNI ASFALTNI PUT


51. NABAVKA USLUGA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA REZERVOARA ZA PITKU VODU U MZ BERKOVICA I GLAVNOG PROJEKTA VODOSNABDIJEVANJA U MZ  JARUŠKE (STAMBENE)


50. NABAVKA GORIVA ZA 2021. GODINU


49. NABAVKA JARBOLA I ZASTAVA


48. NABAVKA RADOVA ZA IZGRADNJU IGRALIŠTA (SPORTSKOG POLIGONA) NA PARCELI OZNAČENOJ KAO k.č. 2523/2 KO LUKAVAC


47. REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U MZ MODRAC


46. NABAVKA USLUGA ZA KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH RADNIKA ZA 2021. GODINU


45. OBAVJEŠTENJE ZA REKONSTRUKCIJU BAZE PODATAKA OPĆINSKOG MATIČNOG REGISTRA NAKON GUBITKA PODATAKA USLJED DJELOVANJA ZLONAMJERNOG SOFTVERA (RANSOMWARE)

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci usluga za rekonstrukciju baze podataka općinskog matičnog registra nakon gubitka podataka usljed djelovanja zlonamjernog softvera (ransomware), te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 39, tel: 035 366 753 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 12.10.2020. godine.


44. NABAVKA BANKARSKIH USLUGA


43. NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA I OBRAZACA ZA 2021.GODINU


42. NABAVKA ČAMCA


41. Nabavka usluge za izradu projektne dokumentacije uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta na području K.O. Milino Selo i K.O.Brijesnica Donja


40. NABAVKA VATROOTPORNIH LADIČARA I POLICA ZA ARHIVSKU GRAĐU


39. NABAVKA RADIO KOMUNIKACIJSKE OPREME I SREDSTAVA ZA POTREBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE LUKAVAC


38. NABAVKA „PAMETNIH“ KLUPA


37. NABAVKA OPREME ZA DEKORACIJU JAVNIH POVRŠINA


36. NABAVKA RAČUNARSKE OPREME


35. NABAVKA USLUGA PROJEKTOVANJA


34. NABAVKA RADOVA ZA MODERNIZACIJU I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


33. NABAVKA RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


32. NABAVKA USLUGA REVIZIJE PROJEKATA


31. NABAVKA RADOVA NA INTERVENTNOM ČIŠĆENJU KORITA RIJEKE JALE OD MATINOG BRODA DO ŽELJEZNOG MOSTA U DUŽINI CCA 800m


30. NABAVKA ZASTAVA I GRBOVA


29. Izvođenje radova na realizaciji tehničko-tehnoloških projekata za radove čišćenja i uređenja otvorenih kanala za odvodnjavanje


28. NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME I BETONSKIH CIJEVI


27. UREĐENJE I ČIŠĆENJE POSTOJEĆEG OTVORENOG KANALA ZA ODVODNJAVANJE SA IZRADOM PROPUSTA U NASELJU KRTOVA I LOKALITET SPREČKO POLJE


26. RUŠENJE I UKLANJANJE OBJEKATA I GRAĐEVINA PO INSPEKCIJSKOM RJEŠENJU


25. NABAVKA OPREME (KOPIR APARAT)


24. NABAVKA ZASTAVA I GRBOVA


23. NABAVKA MATERIJALA I PRIBORA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKTA


22. REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA PUTA I PARKINGA KOD ZGRADE OPĆINE I POSTAVLJANJE OBJEKATA NA CESTI RADI SMANJENJA BRZINE KRETANJA VOZILA U GRADU I PORED OSNOVNIH ŠKOLA U OPĆINI LUKAVAC


21. NABAVKA RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


20. NABAVKA RADOVA ZA NUŽNU SANACIJU REGULISANJA ODVODNJE OBORINSKIH VODA


19. OBAVJEŠTENJE ZA ODRŽAVANJE PROGRAMA DATANOVA
U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i clana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac­, Služba za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko ­invalidsku zaštitu kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci usluga za održavanje programa Datanova (program za vođenje matičnih knjiga rođenih, matičnih knjiga umrlih, matičnih knjiga vjenčanih i matičnih knjiga državljana) za potrebe općine Lukavac, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 39, tel: 035 366 753 od 08:00­14:00 sati, zaključno sa 24.06.2020. godine.


18. NABAVKA USLUGA ZA OSIGURANJE VOZILA I PZO


17. NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA


16. NABAVKA USLUGA OGLAŠAVANJA U DNEVNIM NOVINAMA


15. ODRŽAVANJE I REMONT VATROGASNIH KAMIONA


14. ČIŠĆENJE ZGRADE OPĆINE LUKAVAC 


13. NABAVKA KOPIR APARATA , TELEFONA I FAX APARATA ZA POTREBE MZ LUKAVAC GRAD


12. NABAVKA RADOVA NA ČIŠĆENJU KORITA RIJEKE JALE


11. NABAVKA APARATA ZA ČIŠĆENJE VODOM POD PRITISKOM 


10. MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC 


9. NABAVKA USLUGA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA NA NOVELIRANJU PRIZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE OPĆINE LUKAVAC-ŠALTER SALA


8. NABAVKA UREĐAJA ZA KONTROLU PRISTUPA I EVIDENCIJE RADNOG VREMENA


7. NABAVKA RAČUNARSKE OPREME


6. RUŠENJE I UKLANJANJE OBJEKATA I GRAĐEVINA PO INSPEKCIJSKOM RJEŠENJU

  • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-12-3-32/20 objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 09.03.2020. godine.
  • Odluka o poništenju

5. IZGRADNJA POLIGONA KOD ŠKOLE U MZ ORAHOVICA


4. ODRŽAVANJE I REMONT VATROGASNIH KAMIONA


3. REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA PUTA I PARKINGA KOD ZGRADE OPĆINE I POSTAVLJANJE OBJEKATA NA CESTI RADI SMANJENJA BRZINE KRETANJA VOZILA U GRADU I PORED OSNOVNIH ŠKOLA U OPĆINI LUKAVAC


2. NABAVKA USLUGA ZA VRŠENJE NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA-OBJEKATA: LOKALNI PUTEVI, VODOSNABDIJEVANJE, ULIČNA RASVJETA, TOPLIFIKACIONA MREŽA I OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI


1. NABAVKA RASADNIČKIH PROIZVODA (BILJE, SADNICE, LUKOVICE, GRMLJE, DRVEĆE)