Predsjedavajući Vijeća

Suad Salibašić, dipl.ecc., predsjedavajući Gradskog vijeća

e-mail: [email protected]

Tel. +387 35 366-730

Fax. +387 35 366-731