Predsjedavajući Vijeća

Suad Salibašić, dipl.ecc., predsjedavajući Gradskog vijeća

e-mail: suad.salibasic@lukavac.ba

Tel. +387 35 366-730

Fax. +387 35 366-731