Uprava, društvene djelatnosti, mladi i BIZ

Da bi našim građanima olakšali i uštedili vrijeme, nudimo vam bazu elektronskih zahtjeva različite namjene. Svaki od njih možete ispuniti kod kuće i donijeti u šalter salu.

 

 

 1. Alternativni smještaj za domicilne
 2. Alternativni smještaj za raseljene
 3. Dodjela novčanih sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije
 4. Ispravka – dopuna podataka u matičnoj knjizi
 5. Dodjela stipendija – sportisti
 6. Dodjela stipendija – studenti i učenici
 7. Dodjela stipendija – učenici generacije i studenti sa prosjekom 9 i više
 8. Izmjena rješenja BIZ
 9. Izrada ili nabavka ortopedskih pomagala
 10. Jednokratna pomoć u slučaju smrti
 11. Lijekovi, sanitetski materijal i dezinfekciona sredstva za RVI
 12. Naknada sredstava za nadgrobni spomenik
 13. Naknadni upis u MKR
 14. Naknadni upis u MKU
 15. Obavezno zdravstveno osiguranje
 16. Ocjena vojnog invaliditeta u svrhu korištenja povlastice za nabavku motornog vozila
 17. Premija zdravstvenog osiguranja
 18. Preseljenje spisa
 19. Prestanak prava na porodičnu invalidninu
 20. Prevoz stvari raseljenih lica
 21. Prijava za sklapanje braka
 22. Prijava za upis podataka u matičnu knjigu
 23. Priznavanje prava na mjesečni novčani dodatak – lično
 24. Priznavanje prava na mjesečni novčani dodatak – lično – PS1941
 25. Priznavanje prava na mjesečni novčani dodatak – porodično
 26. Priznavanje prava na mjesečni novčani dodatak – porodično – PS1941
 27. Priznavanje prava na porodičnu invalidninu
 28. Priznavanje prava na porodičnu invalidninu iza umrlog RVI
 29. Priznavanje prava RVI
 30. Subvencioniranje mjesečnih karata
 31. Troškovi dženaze za umrle korisnike BIZ-e
 32. Troškovi prevoza na liječenje
 33. Upis činjenica u matičnu knjigu
 34. Uputa na banjsko liječenje
 35. Utvrđivanje novog procenta vojnog invaliditeta
 36. Uvjerenje iz oblasti BIZ-a i raseljenih lica
 37. Zahtjev Min. TK-duže liječenje
 38. Zahtjev Min.TK – udžbenici
 39. Zahtjev Min.TK – za JNP
 40. ZAHTJEV ZA BESPOVRATNA SREDSTVA
 • Oblast kultura
 1. Program rada KUD i ansambli 
 2. VANREDNI PROJEKTI IZDAVAČKA
 3. MANIFESTACIJA DANI OPĆINE I OSTALE ZNAČAJNE MANIFESTACIJE
 4. Novi kriteriji za kulturu 2014.
 5. KUD I ANSAMBLI – IZVJEŠTAJI
 6. IZVJEŠTAJ MAJSKI DANI
 7. OBRASCI ZA MANIFESTACIJE MAJSKI DANI
 8. APLIKACIONI SET ZA KANDIDOVANJE USVOJENIH MEMORIJALNIH MANIFESTACIJA
 9. Kandidovanje novih memorijalnih manifestacija
 10. Nabavka opreme KUD i JU
 11. NABAVKA OPREME KUD I JU – IZVJEŠTAJ
 12. APLIKACIJA ZA ODLAZAK U INOSTRANSTVO KUD
 13. FINALNI IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA ODLASKA U INOSTRANSTVO
 14. Zahtjev potraživanja i izvještavanja – udruženja od značaja
 15. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ – udruženja osoba sa invaliditetom
 16. Zahtjev potraživanja udruženja sa invaliditetom
 17. Novokandidovane manifestacije -opći interes
 18. Opći interes usvojenih manifestacija
 19. VANREDNI PROJEKTI
 20. VANREDNI PROJEKTI – KULTURA
 • Oblast Sport
 1. Aplikacija za klub od općeg interesa -klubovi
 2. Zahtjev potraživanja i izvještavanja – klubovi
 3. Aplikacija za klub od općeg interesa -klubovi
 4. Zahtjev potraživanja i izvještavanja – klubovi
 5. Izvještaj – memorijalne manifestacije
 6. Kandidovanje memorijalne manifestacije – sport
 7. Izvještaj – nabavka opreme
 8. NABAVKA OPREME – SPORT
 9. Aplikacija za organizaciju i učešče na međunarodnim i domaćim takmičenjima
 10. IZVJEŠTAJ – MEĐUNARODNA SARADNJA
 11. Potraživanja i izvještaji – savezi
 12. IZVJEŠTAJ – vanredni projekat sport
 13. VANREDNI PROJEKTI pomoć klubovima