Javne nabavke

2022. godina


NABAVKA USLUGA IZ ANEXA II DIO B

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU UGOSTITELJSKIH  USLUGA


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU „USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU“ ZA POTREBE OPĆINE LUKAVAC ZA 2022.GODINU.  


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU  USLUGA „STRUČNOG USAVRŠAVANJA-RAZNI SEMINARI I EDUKACIJE“ ZA UPOSLENIKE OPĆINE LUKAVAC ZA 2021. GODINU


Planovi javnih nabavki Javnih ustanova i preduzeća


43. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VODOVODNOG SISTEMA U MZ GORNJA DOBOŠNICA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-2-72-3-100/22 objavljeno na portalu javnih nabavki dana 17.08.2022. godine

42.PROŠIRENJE TOPLOVODNE MREŽE U LUKAVCU – ULICA TITOVA DO POSLOVNE ZONE: DIONICA OD ZAŠTITNOG OKNA ”A” DO ”T4”

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-70-3-93/22 objavljeno dana 05.08.2022. godine na Portalu javnih nabavki. 

41. NABVKA POTROŠNOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA DO 31.12.2022. GODINE

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-1-68-3-91/22 objavljeno dana 03.08.2022. godine na Portalu javnih nabavki.

40. NABAVKA GORIVA


39. NABAVKA RASADNIČKIH PROIZVODA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-1-61-3-85/22 objavljeno na portalu javnih nabavki dana 21.07.2022. godine.

38. REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VATROGASNOG DOMA LUKAVAC – I FAZA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-56-3-80/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki 05.07.2022.godine.

37. NABAVKA DVODIJELNIH ODIJELA ZA GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA ZA POTREBE SLUŽBE ZAŠTITE OD POŽARA


36. PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI USLUGA ZA ODRŽAVANJE GIS SOFTVERA, URBAN PLANNER I WEBCITY


35. Pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za  održavanje programa  Data nova za potrebe općine Lukavac


34. UREĐENJE CENTRALNOG SPOMEN OBILJEŽJA I KRUŽNE RASKRSNICE U PURAČIĆU

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-54-3-75/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki 20.06.2022.godine.

33. NABAVKA MATERIJALA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKTA

Obavještenje o nabavci broj: 719-7-1-53-3-74/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 17.06.2022. godine.


32. RUŠENJE I UKLANJANJE OBJEKATA I GRAĐEVINA PO INSPEKCIJSKOM RJEŠENJU


31. INTERVENTNO ČIŠĆENJE VODOTOKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


30. PROŠIRENJE ULIČNE RASVJETE U MJESNIM ZAJEDNICAMA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-47-3-70/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki 06.06.2022.godine.

29. NABAVKA OPREME ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-1-46-3-69/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki 06.06.2022.godine.

28. PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O JAVNOJ NABAVCI USLUGA ZA ODRŽAVANJE POSLOVNOG SOFTVERA ZA FINANSIJE I GEODETSKE POSLOVE

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac-Služba za budžet i finansije, kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za  održavanje poslovnog softera za finansije i geodetske poslove,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama Općine Lukavac, kancelarija broj 73, tel: 035 366 724 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 21.04.2022. godine.


27. OSIGURANJE VOZILA I PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


26. ODRŽAVANJE PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA


25. NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME


24. NABAVKA NAPTRNJAČA ZA GAŠENJE POŽARA


23. USLUGE PROTIVGRADNE ZAŠTITE


22. NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA


21. REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


20. NABAVKA UNIFORMI ZA GRADSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE


19. NABAVKA SVEČANIH VATROGASNIH UNIFORMI


18. ČIŠĆENJE ADMINISTRATIVNE ZGRADE I PROSTORIJA ORGANA UPRAVE I PROFESIONALNE VATROGASNE JEDINICE


17. NABAVKA RADOVA NA SANACIJI CESTOVNE OPREME NA PUTEVIMA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


16. NABAVKA USLUGA ZA IZRADU IDEJNOG PROJEKTA I STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA IZGRADNJU NOVIH POSTROJENJA ZA PRIPREMU SIROVE I TRETMAN PITKE VODE ZA POTREBE CENTRALNOG VODOVODNOG SISTEMA LUKAVAC

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-2-23-3-43/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki ​13.04.2022.godine.

15. NABAVKA RABLJENOG KAMIONA ZA PRAŠINU ZA POTREBE SLUŽBE ZA ČISTOĆU

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-1-22-3-42/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki ​13.04.2022.godine.
 • ODLUKA O PONIŠTENJU

14. REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U MZ DOBOŠNICA, KROVA ČITAONICE U MZ TABACI I IZRADA ZAŠTITNE OGRADE OKO POLIGONA U MZ POLJICE GORNJE, GRAD LUKAVAC


13. NABAVKA HIDRAULIČNOG ALATA ZA TEHNIČKE INTERVENCIJE


12. PROŠIRENJE ULIČNE RASVJETE U GRADSKOJ ZONI (ULICA PATRIOTSKE LIGE, ŠKOLSKA, SARAJEVSKA, KULINA BANA I LUKAVAČKIH PJESNIKA)


11. PROŠIRENJE ULIČNE RASVJETE U MJESNIM ZAJEDNICAMA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-18-3-38/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki ​08.04.2022.godine.

10. NABAVKA OPREME ZA DEKORACIJU GRADA

 • Obavještenje o nabavci broj:719-1-1-17-3-37/22 obavljen na portalu javnih nabavki dana 08.04.2022. godine
 • Ispravka za obavještenje o nabavci broj: 719-1-1-17-8-67/22 objavljeno na portalu javnih nabavki dana 03.06.2022. godine.
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

9. NABAVKA OPREME ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE


8. RUŠENJE I UKLANJANJE OBJEKATA I GRAĐEVINA PO INSPEKCIJSKOM RJEŠENJU


7. PROŠIRENJE VODOVODNE MREŽE U INDUSTRIJSKOJ ZONI LUKAVAC-BISTARAC


6. POSTAVLJANJE POSEBNIH OBJEKATA NA CESTI RADI SMANJENJA BRZINE KRETANJA VOZILA U OPĆINI LUKAVAC


5. IZRADA IDEJNOG PROJEKTA – SPAJANJE BISTARAČKE ULICE SA MAGISTRALNOM CESTOM M4, U BISTARCU DONJEM, OPĆINE LUKAVAC

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-2-11-3-31/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki 29.03.2022.godine.
 • Odluka o izboru

4.REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VATROGASNOG DOMA LUKAVAC – I FAZA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-10-3-30/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki 28.03.2022.godine.
 • ODLUKA O PONIŠTENJU

3. NABAVKA I UGRADNJA BUNARSKE POTOPLJENE PUMPE NA PROJEKTOVANOM BUŠENOM BUNARU “BP-1” U POLJICU G. OPĆINA LUKAVAC


2. NABAVKA SOFTVERA I LICENCE ZA ZAŠTITU E-UPRAVE I POSLOVNIH PODATAKA


1. NABAVKA USLUGA ZA VRŠENJE NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA-OBJEKATA : LOKALNI PUTEVI, VODOSNADBIJEVANJE, ULIČNA RASVJETA, TOPLIFIKACIONA MREŽA I OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI