Javne nabavke

2022. godina


NABAVKA USLUGA IZ ANEXA II DIO B

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU UGOSTITELJSKIH  USLUGA


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU „USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU“ ZA POTREBE GRADA LUKAVAC ZA 2022.GODINU.  


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU  USLUGA „STRUČNOG USAVRŠAVANJA-RAZNI SEMINARI I EDUKACIJE“ ZA UPOSLENIKE GRADSKE UPRAVE ZA 2022. GODINU


Planovi javnih nabavki Javnih ustanova i preduzeća

Centar za kulturu Lukavac

Turistička zajednica općine Lukavac

JP Vodovod i kanalizacija doo

 


79. PROŠIRENJE TOPLOVODNE MREŽE U  LUKAVCU ZA STAMBENO – POSLOVNE OBJEKTE PORED CENTRA ZA KULTURU

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-121-3-172/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki 24.11.2022.godine.

78. NABAVKA OPREME ZA SIGURNOST SAOBRAĆAJA NA CESTAMA

 • Obavještenje o nabavci broj : 719-1-1-119-3-169/22 objavljeno na portalu javnih nabavki dana 23.11.2022. godine.

77. PROŠIRENJE TOPLOVODNE MREŽE U GRADU LUKAVAC – INDUSTRIJSKA ZONA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-120-3-170/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki 23.11.2022.godine.

76. REKONSTRUKCIJA SPORTSKOG POLIGONA U MZ TABACI

Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-114-3-165/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki 17.11.2022.godine.


75. IZRADA ELABORATA ZA PRODUBLJENJE KORITA RIJEKE SPREČE, VAĐENJE NASIPNOG MATERIJALA OD BRANE “MODRAC” DO MOSTA “JULSKE VEČERI”“

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-2-115-3-166/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki 17.11.2022.godine.

74. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VRELOVODA OD PRIKLJUČNOG MJESTA U ULICI PARTIZANSKI PUT PREMA NASELJU SLATINE U SVRHU PRIKLJUČENJA OBJEKATA NA SISTEM DALJINSKOG GRIJANJA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-2-117-3-168/22 objavljeno dana 21.11.2022. godine na portalu javnih nabavki.

73. NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA I OBRAZACA ZA 2023. GODINU

 • OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ : 719-1-1-116-3-167/22 objavljeno na portalu javnih nabavki dana 17.11.2022. godine

72. NABAVKA RAČUNARA, MREŽNE I MULTIMEDIJALNE OPREME I PLOTERA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-1-112-3-164/22 objavljeno dana 14.11.2022. godine na portalu javnih nabavki .

71. NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-7-2-111-3-163/22 objavljeno na portalu javnih nabavki dana 09.11.2022. godine

70. SANACIJA LOKALNIH PUTEVA U POVRATNIČKIM MJESNIM ZAJEDNICAMA: ORAHOVICA, BABICE, PANJIK I DOBOŠNICA GORNJA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-110-3-160/22  objavljeno na portalu javnih nabavki dana 07.11.2022.godine.

69. NABAVKA RADOVA NA SANACIJI CESTOVNE OPREME NA PUTEVIMA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-109-3-158/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki 03.11.2022.godine.

68. NABAVKA MATERIJALA I PRIBORA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE


67. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UREĐENJA KORITA POTOKA GNOJNIČKA RIJEKA OD UŠĆA U RIJEKU SPREČU DO MOSTA U GNOJNICI (DOM PENZIONERA) U DUŽINI OD CCA 3,00 km SA STUDIJOM ZA IZDAVANJE PVS

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-2-106-3-152/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki 27.10.2022.godine.

66. KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH RADNIKA OPĆINE LUKAVAC ZA 2023. GODINU

 • Obavještenje o nabavci broj : 719-7-2-105-3-148/22 objavljeno dana 25.10. 2022. godine na portalu javnih nabavki.
 • Ispravka obavještenja o nabavci broj: 719-7-2-105-8-161/22 objavljena dana 07.11.2022. godine na portalu javnih nabavki

65. NABAVKA MATERIJALA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKTA


64. REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VATROGASNOG DOMA LUKAVAC – I FAZA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-103-3-146/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki 20.10.2022.godine.
 • Odluka o izboru

63. UREĐENJE CENTRALNOG SPOMEN OBILJEŽJA I KRUŽNE RASKRSNICE U PURAČIĆU


62. NABAVKA KAMERE SA PRATEĆOM OPREMOM ZA POTREBE SLUŽBE ZA MEDIJSKU PODRŠKU I INFORMISANJE

 • OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 719-7-1-99-3-138/22 objavljeno na portalu javnih nabavki dana 12.10.2022. godine
 • Ispravka obavještenja o nabavci broj : 719-7-1-99-8-151/22 objavljena na portalu javnih nabavki dana 26.10.2022. godine 

61. IZRADA ELABORATA ZA POSTAVLJANJE POSEBNIH OBJEKATA NA CESTI RADI SMANJENJA BRZINE KRETANJA VOZILA U GRADU LUKAVAC


60. NABAVKA USLUGA ZA IZRADU IDEJNOG PROJEKTA I STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA IZGRADNJU NOVIH POSTROJENJA ZA PRIPREMU SIROVE I TRETMAN PITKE VODE ZA POTREBE CENTRALNOG VODOVODNOG SISTEMA LUKAVAC

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-2-97-3-132/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki 30.09.2022.godine.

59. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VRELOVODA OD PRIKLJUČNOG MJESTA U ULICI PARTIZANSKI PUT PREMA NASELJU SLATINE U SVRHU PRIKLJUČENJA OBJEKTA NA SISTEM DALJINSKOG GRIJANJA


58. NABAVKA KACIGA ZA ŠUMSKE POŽARE ZA POTREBE SLUŽBE ZAŠTITE OD POŽARA


57. IZRADA ELABORATA ZA PRODUBLJENJE KORITA RIJEKE SPREČE, VAĐENJE NASIPNOG MATERIJALA OD BRANE “MODRAC” DO MOSTA “JULSKE VEČERI”


56. IZRADA ELABORATA SANACIJE KLIZIŠTA NA PODRUČJU MZ BISTARAC GORNJI, MZ PURAČIĆ I MZ DOBOŠNICA GORNJA


55. NABAVKA INTERVENTNIH VATROGASNIH UNIFORMI SA PRATEĆOM OPREMOM

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-7-1-91-3-122/22 objavljeno dana 22.09.2022. godine na portalu javnih nabavki.
 • Ispravka obavještenje o nabavci broj: 719-7-1-91-8-134/22 objavljena na portalu javnih nabavki dana 06.10.2022. godine.
 • Ispravka obavještenja o nabavci broj : 719-7-1-91-8-139/22 objavljena na portalu javnih nabavki dana 13.10.2022. godine 

54. NABAVKA DEFIBRILATORA ZA POTREBE SLUŽBE MEDICINSKE POMOĆI


53. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UREĐENJA KORITA POTOKA GNOJNIČKA RIJEKA OD UŠĆA U RIJEKU SPREČU DO MOSTA U GNOJNICI (DOM PENZIONERA) U DUŽINI OD CCA 3,00 km SA STUDIJOM ZA IZDAVANJE PVS


52. IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA, KOLOVOZNIH I PJEŠAČKIH POVRŠINA, JAVNE RASVJETE I PODZEMNIH ISNTALACIJA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-1-85-3-111/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki 25.08.2022.godine.
 • ODLUKA O IZBORU

51. NABAVKA RABLJENOG KAMIONA ZA PRAŠINU ZA POTREBE SLUŽBE ZA ČISTOĆU

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-1-84-3-110/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki 25.08.2022.godine.
 • ODLUKA O IZBORU

50. NABAVKA RADOVA NA UREĐENJU I ZAŠTITI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


49. NABAVKA USLUGA ZA ODRŽAVANJE I REMONT VATROGASNIH KAMIONA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-2-82-3-108/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki 23.08.2022.godine.
 • Odluka o izboru

48. NABAVKA USLUGA REVIZIJE GLAVNIH PROJEKATA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-2-80-3-107/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki 22.08.2022.godine.
 • ODLUKA O IZBORU

47. MODERNIZACIJA ULIČNE RASVJETE (ZAMJENA POSTOJEĆIH SVJETILJKI LED SVJETILJKAMA)


46. IZRADA ELABORATA ZA ODVODNJU OBORINSKIH VODA ZA SLIVNE POVRŠINE IZNAD I ISPOD MAGISTRALNOG PUTA M4 U MZ PURAČIĆ, OPĆINA LUKAVAC


45. ODVODNJA OBORINSKIH I KANALIZACIONIH OTPADNIH VODA U MZ HRVATI, ZASEOK KOKSARA, GRAD LUKAVAC


44. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA POTPORNOG ZIDA U MZ ŠIKULJE, OPĆINA LUKAVAC


43. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VODOVODNOG SISTEMA U MZ GORNJA DOBOŠNICA


42.PROŠIRENJE TOPLOVODNE MREŽE U LUKAVCU – ULICA TITOVA DO POSLOVNE ZONE: DIONICA OD ZAŠTITNOG OKNA ”A” DO ”T4”


41. NABVKA POTROŠNOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA DO 31.12.2022. GODINE


40. NABAVKA GORIVA


39. NABAVKA RASADNIČKIH PROIZVODA


38. REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VATROGASNOG DOMA LUKAVAC – I FAZA


37. NABAVKA DVODIJELNIH ODIJELA ZA GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA ZA POTREBE SLUŽBE ZAŠTITE OD POŽARA


36. PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI USLUGA ZA ODRŽAVANJE GIS SOFTVERA, URBAN PLANNER I WEBCITY


35. Pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za  održavanje programa  Data nova za potrebe općine Lukavac


34. UREĐENJE CENTRALNOG SPOMEN OBILJEŽJA I KRUŽNE RASKRSNICE U PURAČIĆU


33. NABAVKA MATERIJALA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKTA


32. RUŠENJE I UKLANJANJE OBJEKATA I GRAĐEVINA PO INSPEKCIJSKOM RJEŠENJU


31. INTERVENTNO ČIŠĆENJE VODOTOKA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


30. PROŠIRENJE ULIČNE RASVJETE U MJESNIM ZAJEDNICAMA


29. NABAVKA OPREME ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE


28. PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O JAVNOJ NABAVCI USLUGA ZA ODRŽAVANJE POSLOVNOG SOFTVERA ZA FINANSIJE I GEODETSKE POSLOVE

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac-Služba za budžet i finansije, kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za  održavanje poslovnog softera za finansije i geodetske poslove,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama Općine Lukavac, kancelarija broj 73, tel: 035 366 724 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 21.04.2022. godine.


27. OSIGURANJE VOZILA I PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


26. ODRŽAVANJE PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA


25. NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME


24. NABAVKA NAPTRNJAČA ZA GAŠENJE POŽARA


23. USLUGE PROTIVGRADNE ZAŠTITE


22. NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA


21. REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


20. NABAVKA UNIFORMI ZA GRADSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE


19. NABAVKA SVEČANIH VATROGASNIH UNIFORMI


18. ČIŠĆENJE ADMINISTRATIVNE ZGRADE I PROSTORIJA ORGANA UPRAVE I PROFESIONALNE VATROGASNE JEDINICE


17. NABAVKA RADOVA NA SANACIJI CESTOVNE OPREME NA PUTEVIMA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


16. NABAVKA USLUGA ZA IZRADU IDEJNOG PROJEKTA I STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA IZGRADNJU NOVIH POSTROJENJA ZA PRIPREMU SIROVE I TRETMAN PITKE VODE ZA POTREBE CENTRALNOG VODOVODNOG SISTEMA LUKAVAC


15. NABAVKA RABLJENOG KAMIONA ZA PRAŠINU ZA POTREBE SLUŽBE ZA ČISTOĆU

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-1-22-3-42/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki ​13.04.2022.godine.
 • ODLUKA O PONIŠTENJU

14. REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U MZ DOBOŠNICA, KROVA ČITAONICE U MZ TABACI I IZRADA ZAŠTITNE OGRADE OKO POLIGONA U MZ POLJICE GORNJE, GRAD LUKAVAC


13. NABAVKA HIDRAULIČNOG ALATA ZA TEHNIČKE INTERVENCIJE


12. PROŠIRENJE ULIČNE RASVJETE U GRADSKOJ ZONI (ULICA PATRIOTSKE LIGE, ŠKOLSKA, SARAJEVSKA, KULINA BANA I LUKAVAČKIH PJESNIKA)


11. PROŠIRENJE ULIČNE RASVJETE U MJESNIM ZAJEDNICAMA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-18-3-38/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki ​08.04.2022.godine.

10. NABAVKA OPREME ZA DEKORACIJU GRADA

 • Obavještenje o nabavci broj:719-1-1-17-3-37/22 obavljen na portalu javnih nabavki dana 08.04.2022. godine
 • Ispravka za obavještenje o nabavci broj: 719-1-1-17-8-67/22 objavljeno na portalu javnih nabavki dana 03.06.2022. godine.
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

9. NABAVKA OPREME ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE


8. RUŠENJE I UKLANJANJE OBJEKATA I GRAĐEVINA PO INSPEKCIJSKOM RJEŠENJU


7. PROŠIRENJE VODOVODNE MREŽE U INDUSTRIJSKOJ ZONI LUKAVAC-BISTARAC


6. POSTAVLJANJE POSEBNIH OBJEKATA NA CESTI RADI SMANJENJA BRZINE KRETANJA VOZILA U OPĆINI LUKAVAC


5. IZRADA IDEJNOG PROJEKTA – SPAJANJE BISTARAČKE ULICE SA MAGISTRALNOM CESTOM M4, U BISTARCU DONJEM, OPĆINE LUKAVAC

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-2-11-3-31/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki 29.03.2022.godine.
 • Odluka o izboru

4.REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VATROGASNOG DOMA LUKAVAC – I FAZA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-10-3-30/22 objavljeno na Portalu javnih nabavki 28.03.2022.godine.
 • ODLUKA O PONIŠTENJU

3. NABAVKA I UGRADNJA BUNARSKE POTOPLJENE PUMPE NA PROJEKTOVANOM BUŠENOM BUNARU “BP-1” U POLJICU G. OPĆINA LUKAVAC


2. NABAVKA SOFTVERA I LICENCE ZA ZAŠTITU E-UPRAVE I POSLOVNIH PODATAKA


1. NABAVKA USLUGA ZA VRŠENJE NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA-OBJEKATA : LOKALNI PUTEVI, VODOSNADBIJEVANJE, ULIČNA RASVJETA, TOPLIFIKACIONA MREŽA I OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI