Vijećnici Gradskog vijeća

Spisak vijećnika Gradskog vijeća Lukavac saziv 2020.-2024. godina

RB Ime i prezime  Politički subjekt e-mail adresa Telefon

1

Adnan Aljukić SD BiH adnan.aljukic@gmail.com 061/168-420
2 Sedija Arapčić SD BiH sedija.arapcic@gmail.com 061/389-771
3 Jakub Mahovkić SD BiH jake.vijecnik@gmail.com 061/814-887
4 Mirsad Mujić SD BiH mujicmirsad@gmail.com 062/448-662
5 Admir Ajanović SD BiH ajan_admiral@hotmail.com 061/283-867
6 Kristina Đaković SD BiH  kristina.dakovic2410@gmail.com 0603/497-703
7 Kemal Begić SD BiH kemobeg@yahoo.com 062/410-898
8 Mehmed Damadžić SD BiH mehmed.damadzic@gmail.com 061/053-102
9 Rusmir Husić SD BiH   061/643-194
10 Emir Begović SD BiH emirbega@yahoo.com 061/735-163
11 Dževad Mujkić   SDA dzevadmujkic1963@gmail.com 061/892-641
12 Sanel Osmanović  SDA  osanel83@gmail.com 061/667-999
13 Amir Hodžić  SDA amirhodzic88@gmail.com 061/665-176
14 Admir Mosorović  SDA aida-mujkic@hotmail.com 061/196-127
15 Jasmin Alić  SDA jasmin.ba1980@yahoo.com 061/879-007
16 Midhat Sarajlić  SDA s.mido@bih.net.ba 061/721-527
17 Mirza Mujagić  SDA mirza.mujagic@hotmail.com 062/322-018
18 Sanela Jusufović  SDA jusufovicsanela54@gmail.com 061/665-266
19 Mirza Dugonjić  SDA mirzadugonjic@gmail.com 061/411-192
20 Suad Salibašić  PDA suad.suad12@outlook.com 061/884-950
21 Emina Karahasanović  PDA  eminakarahasanovic@hotmail.com 062/994-994
22 Jasmin Hodžić  PDA jasmin_hodzic1984@hotmail.com 061/407-884
23 Kenan Omerdić  SDP omerdic7kenan@hotmail.com 061/411-215
24 Hasan Ibrakić  SDP  haso_dem@yahoo.com 061/258-804
25 Hajrudin Hodžić  SDP hajrudin_sdp67@hotmail.com 061/635-965
26        
27 Nedžad Nuhić  DF nuhicnedzad@yahoo.com 061/428-618
28 Mehmed Bikodušić   SBiH meal.lukavac@gmail.com 061/721-320
29 Damir Subašić   SBB damir.subasic@live.com 061/964-457
30 Armando

Osmanović

Nacionalne manjine osmanovicarmando@hotmail.com 0603/169-178
31 Mehmed Suljić Nacionalne manjine unija.roma@bih.net.ba 061/275-695