Vijećnici Gradskog vijeća

Spisak vijećnika Gradskog vijeća Lukavac saziv 2020.-2024. godina

RB Ime i prezime  Politički subjekt e-mail adresa Telefon

1

Adnan Aljukić SD BiH [email protected] 061/168-420
2 Sedija Arapčić SD BiH [email protected] 061/389-771
3 Jakub Mahovkić SD BiH [email protected] 061/814-887
4 Mirsad Mujić SD BiH [email protected] 062/448-662
5 Admir Ajanović SD BiH [email protected] 061/283-867
6 Kristina Đaković SD BiH  [email protected] 0603/497-703
7 Kemal Begić SD BiH [email protected] 062/410-898
8 Mehmed Damadžić SD BiH [email protected] 061/053-102
9 Rusmir Husić SD BiH   061/643-194
10 Emir Begović SD BiH [email protected] 061/735-163
11 Dževad Mujkić   SDA [email protected] 061/892-641
12 Sanel Osmanović  SDA  [email protected] 061/667-999
13 Amir Hodžić  SDA [email protected] 061/665-176
14 Admir Mosorović  SDA [email protected] 061/196-127
15 Jasmin Alić  SDA [email protected] 061/879-007
16 Midhat Sarajlić  SDA [email protected] 061/721-527
17 Mirza Mujagić  SDA [email protected] 062/322-018
18 Sanela Jusufović  SDA [email protected] 061/665-266
19 Mirza Dugonjić  SDA [email protected] 061/411-192
20 Suad Salibašić  PDA [email protected] 061/884-950
21 Emina Karahasanović  PDA  [email protected] 062/994-994
22 Jasmin Hodžić  PDA [email protected] 061/407-884
23 Kenan Omerdić  SDP [email protected] 061/411-215
24 Hasan Ibrakić  SDP  [email protected] 061/258-804
25 Hajrudin Hodžić  SDP [email protected] 061/635-965
26        
27 Nedžad Nuhić  DF [email protected] 061/428-618
28 Mehmed Bikodušić   SBiH [email protected] 061/721-320
29 Damir Subašić   SBB [email protected] 061/964-457
30 Armando

Osmanović

Nacionalne manjine [email protected] 0603/169-178
31 Mehmed Suljić Nacionalne manjine [email protected] 061/275-695