JN 2019.god

2019. godina


Pozivi za stručno usavršavanje za 2019. godinu


67. NABAVKA SOFTVERA ZA OVJERU POTPISA I RUKOPISA


66. NABAVKA RADOVA ZA IZRADU I REKONSTRUKCIJU PRIMARNE DISTRIBUTIVNE MREŽE U MZ PURAČIĆ (FAZA II)


65. NABAVKA USLUGA REVIZIJE PROJEKATA


64. NABAVKA I UGRADNJA OPREME ZA DJEČIJA IGRALIŠTA


63. NABAVKA USLUGA ZA TEHNIČKU ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE OPĆINE LUKAVAC


62. NABAVKA USLUGA ZA FIZIČKU ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE OPĆINE LUKAVAC


61. NABAVKA USLUGA ZA REVIZIJU PROJEKTA DIGITALNOG SISTEMA RADIO KOMUNIKACIJA ZA POTREBE CIVILNE ZAŠTITE LUKAVAC


60. PROŠIRENJE TOPLOVODNE MREŽE U LUKAVCU


59. Nabavka radova za zamjenu uzemljenja na objektu pumpne stanice u MZ Jaruške


58. Nabavka usluga izrade Glavnog projekta za postrojenje za odvajanje čvrstog otpada i RDF-a i postrojenje ostataka čvrstog otpada

  • Obavještenje o nabavci broj. 719-1-2-80-3-116/10 obavljeno na posrtalu javnih nabavki dana 28.10.2019. godine  i ispravka obavještenja o nabavci broj: 719-1-2-80-8-139/19 od 31.12.2019. godine.
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

57. NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE ZGRADE OPĆINE LUKAVAC ZA 2020. GODINU


56. NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA I OBRAZACA ZA 2020. GODINU


55. NABAVKA OPREME ZA MZ LUKAVAC GRAD (KOPIR APARAT, FAX I FIKSNI TELEFON)


54. NABAVKA USLUGA ZA KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH RADNIKA ZA 2020. GODINU


53. Nabavka roba: kafa, čaj, šećer, mineralna voda, negazirana voda i sok


52. OBAVJEŠTENJE ZA ODRŽAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG SOFTVERA

 U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac-Služba za budžet i finansije kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za održavanje finansijskog i geodetskog softvera za potrebe općine Lukavac, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 39, tel: 035 366 753 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 25.10.2019. godine.


51. NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI ŠKOLSKOG POLIGONA U MZ ORAHOVICA


50. NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI DIONICE KANALA SFI-1 ZA PRIKUPLJANJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA GRADSKOG PODRUČJA LUKAVCA-CENTAR 1


49. NABAVKA GORIVA ZA 2020. GODINU


48. NABAVKA USLUGA ZA REVIZIJU PROJEKTA DIGITALNOG SISTEMA RADIO KOMUNIKACIJA ZA POTREBE CIVILNE ZAŠTITE LUKAVAC


47.NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI GRADSKE PJEŠAČKE ZONE U LUKAVCU


46. NABAVKA RADOVA ZA NUŽNU SANACIJU REGULISANJA ODVODNJE OBORINSKIH VODA LOKALITETA KOD AMBULANTE U MZ ORAHOVICA


45. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA UPOSLENIH OPĆINE LUKAVAC


44. NABAVKA USLUGA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA UREĐENJA KORITA RIJEKE TURIJE-II FAZA


43. NABAVKA RADOVA NA SANACIJI CESTOVNE OPREME NA PUTEVIMA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


42. NABAVKA RADOVA NA ODRŽAVANJU PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


41. NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I IZGRADNJI PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


40. POSTAVLJANJE OBJEKATA NA CESTI RADI SMANJENJA BRZINE KRETANJA VOZILA U GRADU LUKAVCU I PORED OSNOVNIH ŠKOLA U OPĆINI LUKAVAC


39.NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI GRADSKE PJEŠAČKE ZONE U LUKAVCU


38. NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PUTA U MZ PROKOSOVIĆI


37. NABAVKA USLUGA ZA IZRADU GLAVNIH PROJEKATA VODOVODNE MREŽE I TO:

  • IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PROŠIRENJA VODOVODNE MREŽE U INDUSTRIJSKOJ ZONI –LOT1
  • IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VODOVODNE MREŽE ZA STAMBENO-POSLOVNE OBJEKTE U NASELJU TEHNIKA-LOT2
  • IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOVODNE MREŽE U NASELJU BOKAVIĆI-LOT3

36. NUŽNA SANACIJA REGULISANJA ODVODNJE OBORINSKIH VODA NA JAVNOJ KOMUNIKACIJI U MZ GNOJNICA


35. NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI ŠKOLSKOG POLIGONA U MZ ORAHOVICA


34. IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA U MZ PURAČIĆ


33. MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE Lukavac 


32. ČIŠĆENJE ZGRADE OPĆINE LUKAVAC


31. SANACIJA MONTAŽNOG DIJELA ZGRADE OPĆINE LUKAVAC


30. NABAVKA RAČUNARSKE OPREME


29. NABAVKA RADOVA NA SANACIJI PUTA U MZ KRTOVA II


28. OBAVJEŠTENJE ZA ODRŽAVANJE PROGRAMA DATANOVA

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac-Služba za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko invalidsku zaštitu kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za održavanja programa  Datanova (program za vođenje matičnih knjiga rođenih, matičnih knjiga umrlih, matičnih knjiga vjenčanih i matičnih knjiga državljana)   za potrebe općine Lukavac, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 39, tel: 035 366 753 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 06.06.2019. godine.


27. NABAVKA USLUGA OGLAŠAVANJA U DNEVNIM NOVINAMA


26. NABAVKA RADOVA NA RUŠENJU I UKLANJANJU OBJEKATA I GRAĐEVINA PO INSPEKCIJSKOM RJEŠENJU


25. NABAVKA USLUGA OSIGURANJA VOZILA I PZO I TO:  LOT 1-NABAVKA USLUGA OSIGURANJA VOZILA I LOT 2-NABAVKA USLUGA ZA PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


24. NABAVKA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH UNIFORMI


23. NABAVKA TONERA


22. IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA U MZ POLJICE


21. ČIŠĆENJE ZGRADE OPĆINE LUKAVAC


20. NABAVKA RADOVA NA UTOPLJAVANJU OŠ DOBOŠNICA


19. ODRŽAVANJE I POPRAVKA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA


18. Nabavka kancelarijskog namještaja: Nabavka radnih stolova i ormara –LOT1 i Nabavka stolica –LOT2


17. NABAVKA MLAZNICA, REDUCIRA, SPOJNICA I METLANICA ZA GAŠENJE POŽARA-LOT 1 i NABAVKA PJENE ZA GAŠENJE POŽARA-LOT 2


16. NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME I BETONSKIH CIJEVI


15. NABAVKA USLUGA ZA VRŠENJE REVIZIJE PROJEKTOVANJA OBJEKATA: LOKALNI PUTEVI, VODOSNABDIJEVANJE, ULIČNA RASVJETA, TOPLIFIKACIONA MREŽA I OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI


14. NABAVKA OPREME ZA DJEČIJA IGRALIŠTA


13. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UREĐENJA KORITA RIJEKE TURIJE-II FAZA


12. NABAVKA GUMA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE


11. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SISTEMA RADIO KOMUNIKACIJA ZA POTREBE  CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE LUKAVAC


10. Nabavka usluga za izradu Glavnog projekta, studije i elaborata za izgradnju cestovnog mosta preko rijeke Jale na putu Bistarac-Kiseljak


9. REKONSTRUKCIJA ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE LUKAVAC


8. NABAVKA USLUGA PROJEKTOVANJA OBJEKATA 


7. IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA U MZ POLJICE


6. NABAVKA RADOVA NA UTOPLJAVANJU OŠ DOBOŠNICA 


5. OSIGURANJE VOZILA DACIA DUSTER COMFORT I CITROEN C-ELYSEE I  AUTO PRIKOLICE ZA PREVOZ ČAMACA


4. IZGRADNJA  SPOMEN OBILJEŽJA U MZ PURAČIĆ

  • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-4-3-25/19 od 18.02.2019. godini.
  • Ispravka obavještenja broj: 719-1-3-4-8-34/19 objavljena dana 28.02.2019. godine.
  • Odluka o poništenju postupka

3. NABAVKA MATERIJALA I PRIBORA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE


2. ČIŠĆENJE ZGRADE OPĆINE LUKAVAC


1. NABAVKA TONERA