JN 2016.god

2016. godina


Planovi javnih nabavki Javnih ustanova


36. NABAVKA SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE ZGRADE OPĆINE LUKAVAC


35. NABAVKA KAFE, ŠEĆERA, ČAJEVA, SOKA, MINERALNE I PRIRODNE NEGAZIRANE VODE


34. ODRŽAVANJE I POPRAVKA VATROGASNIH KAMIONA


33. SERVISIRANJE I POPRAVKA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA


32. KOLETIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH


31. PROŠIRENJE VRELOVODNE MREŽE U ZAPADNOM DIJELU GRADA LUKAVCA U ULICI VASE PELAGIĆA


30. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE OPĆINE LUKAVAC


29. NABAVKA GORIVA ZA 2017. godinu


28. NABAVKA POTROŠNOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA I OBRAZACA ZA 2017. GODINU


27. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PRIMARNE DISTRIBUTIVNE MREŽE U NASELJU POLJICE GORNJE I FAZA, OPĆINA LUKAVAC I  IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PRIMARNE DISTRIBUTIVNE MREŽE U NASELJU PURAČIĆ, I FAZA OPĆINA LUKAVAC


26. UKLANJANJE KOMUNALNOG OTPADA I NANOSA IZ KORITA POTOKA KRUŠEVAČKA RIJEKA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA IZ 2014. GODINE


25. IZGRADNJA / SANACIJA 9 STAMBENIH JEDINICA SOCIJALNO UGROŽENIH ROMSKIH PORODICA U OPĆINI LUKAVAC (RA 2014)


24. ODRŽAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG PROGRAMSKOG PAKETA

OBAVJEŠTENJE ZA ODRŽAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG PROGRAMSKOG PAKETA

U skladu sa članom 21. stav (1) tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci za usluge: Održavanje finansijskog i geodetskog programskog paketa za potrebe Općine Lukavac,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama Općine Lukavac, kancelarija broj 65, tel: 035 554 025 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 13.10.2016. godine.


23. IZRADA IDEJNOG PROJEKTA VODOSNABDIJEVANJA NASELJA DEVETAK, OPĆINA LUKAVAC


22. UKLANJANJE KOMUNALNOG OTPADA I NANOSA IZ KORITA POTOKA LIPOVAC


21. ODRŽAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG PROGRAMSKOG PAKETA

OBAVJESTENJE ZA ODRZAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG PROGRAMSKOG PAKETA

 U skladu sa članom 21. stav (1) tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci za usluge: Održavanje finansijskog i geodetskog programskog paketa za potrebe općine Lukavac, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 65, tel: 035 554 025 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 07.09.2016. godine.


20. PROŠIRENJE VRELOVODNE MREŽE U ZAPADNOM DIJELU GRADA LUKAVCA U ULICI VASE PELAGIĆA


19. NUŽNA REGULACIJA PROKOPA RIJEKE TURIJE OD MOSTA U MOSOROVCU DO UŠĆA U JEZERO, OPĆINA LUKAVAC


18. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA SANACIJU I ZATVARANJE DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINE LUKAVAC I IZGRADNJU PRATEĆIH SADRŽAJA PRILAGOĐENIH REGIONALNOM KONCEPTU ODLAGANJA-II FAZA


17. IZGRADNJA OKNA ZA MJERNU ZONU BROJ 9 i  IZGRADNJA VODOVODNIH PRIKLJUČAKA U ULICAMA: SPREČANSKA, LUKAVAČKA i KRATINE


16. OSIGURANJE VOZILA, VATROGASNIH KAMIONA, PUNO KASKO OSIGURANJE PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA i PZO


15. NABAVKU ROBA ZA ELEKTRIFIKACIJU STAMBENIH  JEDINICA RASELJENIH OSOBA I POVRATNIKA „ZPE12-13“


14. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PROŠIRENJA i REKONSTRUKCIJE ULIČNE RASVJETE „ULICA BRANILACA BOSNE-BREMEN PLAC I IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ULIČNE RASVJETE U INDUSTRIJSKOJ ZONI LUKAVAC


13. ODRŽAVANJE  NOVA PROGRAMSKOG PAKETA, A KOJI OBUHVATA PROGRAME DATANOVA (PROGRAM ZA VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA ROĐENIH, MATIČNIH KNJIGA UMRLIH, MATIČNIH KNJIGA VJENČANIH I KNJIGA DRŽAVLJANA) I PROGRAM DOCUNOVA (PROGRAM ZA ELEKTRONSKO VOĐENJE PREDMETA)

OBAVJESTENJE ZA ODRZAVANJE NOVA  PROGRAMSKOG PAKETA, KOJI OBUHVATA PROGRAME DATANOVA I DOCUNOVA

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci za usluge : Održavanje NOVA  programskog paketa, a koji obuhvata programe Datanova (program za vođenje matičnih knjiga rođenih, matičnih knjiga umrlih, matičnih knjiga vjenčanih i knjiga državljana)  i Docunova (program za elektronsko vođenje predmeta) za potrebe općine Lukavac,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 65, tel: 035 554 025 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 16.05.2016.godine.


12. IZRADA ELABORATA ZASTITE OD BUKE SA IZRAĐENOM KARTOM BUKE


11. REGULACIJA RIJEKE SPREČE U LUKAVCU


10. IZGRADNJA ULIČNE RASVJETE U MZ PROKOSOVIĆI (Torine)


9. NABAVKA I UGRADNJA OPREME  ZA PROTUPROVALNI SISTEM ZA ARHIVU I GLAVNU ZGRADU OPĆINE, VATRODOJAVNI SISTEM ZA GLAVNU ZGRADU I ARHIVU OPĆINE I VIDEONADZORNI SISTEM ZA GLAVNU ZGRADU OPĆINE LUKAVAC


8. ODRŽAVANJE ULIČNE RASVJETE NA PERIOD OD DVIJE GODINE


7. REVIZIJA IZVEDBENOG PROJEKTA ODVODNJE OBORINSKIH VODA NA PODRUČJU GRADA LUKAVCA, GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE SUDA I GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU 9 STAMBENIH JEDINICA ROMA


6. IZGRADNJA KROVA NA DOMU KULTURE U MZ DOBOŠNICA DONJA, ADAPTACIJA-PRETVARANJE DOMA KULTURE U MJESNU AMBULANTU U MZ DOBOŠNICA GORNJA I SANACIJA JEDNOG STAMBENOG OBJEKATA-KUĆE U MZ ROSULJE


5. ASFALTIRANJE PARKINGA IZMEĐU ULICA TITOVA, BRANILACA BOSNE,ARMIJE BIH I ULICE U INDUSTRIJSKOJ ZONI U LUKAVCU


4. POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI DOMA KULTURE U MZ BISTARAC DONJI


3. OBAVEZNO OSIGURANJA VATROGASNOG VOZILA MARKE CHEVROLET


2. SERVISIRANJE I POPRAVKA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA


1. ODRŽAVANJE CESTA I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC NA PERIOD OD DVIJE GODINE