JN 2015.god

2015. godina


30. Planovi nabavki Javnih ustanova


29. NABAVKA SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE ZGRADE


28. NABAVKA KAFE, ŠEĆERA, ČAJA, SOKA, MINERALNE I PRIRODNE NEGAZIRANE VODE


27. KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH


26. NABAVKA POTROŠNOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA I OBRAZACA ZA 2016. GODINU


25. IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ZA UREĐENJE KORITA RIJEKE SPREČE, KRUŠEVAČKOG I GNOJNIČKOG POTOKA I ELABORATA ZA HITNU SANACIJU KORITA RIJEKE TURIJE


24. Asfaltiranje dionice puta u Devetaku i u Lukavcu


23. Nabavka goriva


22. NUŽNA SANACIJA ŠIKULJAČKE RIJEKE U CENTRU MZ ŠIKULJE


21. IZRADA PROJEKATA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURNE MREŽE U LUKAVCU


20. Asfaltiranje dionice puta u Devetaku i u Lukavcu


19. Povećanje energetske učinkovitosti Doma kulture u MZ Bistarac Donji


18. Nabavka vatrootpornih ormara


17. OBAVJESTENJE ZA ODRZAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG PROGRAMSKOG PAKETA

 U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci za usluge : Održavanje finansijskog i geodetskog programskog paketa za potrebe općine Lukavac,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 65, tel: 035 554 025 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 17.09.2015.godine.


16. Sanacija šteta od poplava na lokalitetu starog korita rijeke Spreče (Čišćenje starog korita rijeke Spreče)


15. Sanacija oštećenja obale rijeke Turije u svrhu zaštite izvorišta u MZ Turija, Bunar BT1


14. Asfaltiranje dionice puta u Devetaku i u Lukavcu


13. Proširenje i rekonstrukcija toplifikacione mreže u Lukavcu – I Faza ponovljeni postupak


12. Nabavka vatrootpornih ormara


11. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju 9 stambenih jedinica Roma (RA 2014) i izrada projekta za rekonstrukciju zgrade Općinskog suda Lukavac


10. Izvođenje radova za izradu istražnih hidrogeoloških bušotina u svrhu obezbjeđenja potrebnih količina pitke vode na području Općine Lukavac 


9. Osiguranje vozila, vatrogasnih kamiona, puno kasko osiguranje vozila, osiguranje sportske hale i PZO.


8. Asflatiranje puteva u MZ Poljice Donje, Devetak i u Lukavcu


7. Bakteriološka analiza vode za piće, mikrobiološka analiza hrane, bakteriološka analiza briseva sa radne površine i hemijska analiza vode za piće


6. Izgradnja vodovoda u naselju Kuljen, općina Lukavac 


5. Povećanje energetske učinkovitosti Doma kulture u MZ Bistarac Donji


4. Upravljanje gubicima vode u vodovodnom sistemu Lukavac i rekonstrukcija i dogradnja distributivne mreže u vodovodnim sistemu Lukavac


3. Proširenje i rekonstrukcija toplifikacione mreže u Lukavcu – I Faza


2. Održavanje cesta i drugih infrastrukturnih objekata na području Općine Lukavac


1. Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija 6 stambenih jedinica u Općini Lukavac u okviru projekta zbrinjavanja romskih porodica