Lična karta Grada Lukavac

Lična karta Grada Lukavac
  1991. 2022.
Površina grada 338,36 338,36 km2
Broj naselja 44 33
Ukupan broj stanovnika 56.355 44.520
Raseljena i prognana lica (stanje po zadnjoj statistici) 48 porodica, 126 lica (statistika rađena u novembru 2021.)
Nacionalna struktura stanovništva 2021. (Brojno stanje / stanje u %)
Bošnjaci 38.078 (67,6%)  38.561 (86,6%)
Srbi 11.463 (20,3%) 1.499 (3,4 %)
Hrvati 2.159 (3,8%) 1.524 (3,4%)
Ostali 4.644 (8,3%) 2.936 (6,6%)
UKUPNO : 56.355 44.520
Prirodna bogatstva: Nemetaličke mineralne sirovine, termomineralne vode, zemljište pogodno za proizvodnju zdrave hrane i uzgoj voća.
Privreda – poslovni subjekti prema obliku organizovanja
  Broj subjekata: Zaposleno:
PRAVNA LICA – osnovni subjekt 279  5.489
Pravna lica- poslovne jednice i podružnice 218 590
JAVNE USTANOVE 17 1. JU Centar za socijalni rad: 19

2. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta: 22

3. JU RTV Lukavac: 19

4. JU Centar za kulturu: 31

5. JU CROPS: 14

6. JZU Dom zdravlja Lukavac: 278

Osnovne škole (8 subjekata): 374

Srednje škole 83 subjekta): 158

Samostalni poduzetnici 700 1.066
MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE 5 15
OSIGURANJA Životno osiguranje-podružnice: 2 Broj zaposlenih: 2
UKUPNO pravna lica i obrti i djelatnosti srodne obrtu 1.201 7.342
Zaposlenost
UKUPNO ZAPOSLENO 10.772
Evidentirano nezaposlenih dan 31.12. 2021. godine 7.260
Na nivou grada postoji  110  Udruženja građana
Broj umirovljenika na području grada Lukavac u 2021. godini: 7.500 penzionera
Poljoprivreda
Oranice (njiva) 10.501 ha
Voćnjaci 1.455 ha
Livade 943 ha
Pašnjaci 2.184 ha
Šume 14.613 ha
Ostalo neplodno zemljište 3.680 ha
Ribnjaci, bare, trstici 0
Fizičkih i pravnih lica upisanih u registar poljoprivrednih gazdinstava je: 1.515
Obrazovanje  
Osnovne škole 8  
Srednje škole 3  
  Zaposleno Br. učenika  
Osnovne škole 374 2962  
MS Ekonomsko-hemijska škola 54 290  
Mješovita srednja škola 43 294  
MS elektro-mašinska škola 61 377  
Ukupno  zaposleno: 554 3923  
Zdravstvo  
Struktura zaposlenih JZU Dom zdravlja Lukavac  
Ljekar specijalista 40  
Specijalista stomatolog 3  
Doktor  stomatologije 9  
Doktor medicine na specijalizaciji 9  
Doktor stomatologije na specijalizaciji 1  
Visoka zdravstvena škola 5  
Viša škola 3  
SSS 121  
Nemedicinsko osoblje: Broj zaposlenih  
VSS 5  
SSS 7  
KV 15  
NK 27  
JZU Dom zdravlja Lukavac

Ukupno zaposlenih na neodređeno:

260
JZU Dom zdravlja Lukavac

Ukupno zaposlenih na određeno:

18
JZU Dom zdravlja Lukavac:

Ukupno zaposlenih:

278

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Grad Lukavac se nalazi u sjevoroistočnom dijelu BiH, smještana u dolini rijeke Spreče, pored koje prolazi željeznička pruga Tuzla-Doboj, magistralni put koji spaja pomenute gradove te se nalazi u blizini međunarodne vazdušne luke u Tuzli. Grad Lukavac nalazi se na 180 m nadmorske visine i pruža se, kao i dolina rijeke Spreče, dinarskim pravcem sjeverozapad-jugoistok. Pored doline Spreče, ovaj grad zahvata i dio teritorije koji predstavlja padine i ogranke triju bosanskih planina: Konjuha, Ozrena i Majevice. Grad Lukavac se graniči sa gradom Tuzla na istoku, gradom Živinice na jugoistoku, općinom Banovići na jugu, općinom Zavidovići na jugozapadu. Grad Lukavac zauzima  površinu od 337 km2   na kojoj živi  44.520 stanovnika.

 

HISTORIJAT

 Područje današnjeg grada bilo je naseljeno još u bakarnom i bronzanom dobu, o čemu svjedoče arheološki nalazi na Gradini (planina Ozren) i u Bokavićima. Naseljena mjesta na području grada  Lukavac pominju se u pisanim dokumentima iz 1249. godine -Puračić, 1512. godine -Bokavići, a Lukavac Donji i Lukavac Gornji u pisanim dokumentima iz 1528. godine. Posebno treba navesti vjerske objekte od kulturno-historijskog značaja: stara džamija u Puračiću, stara džamija u Turiji, mjesto stare drvene džamije u Poljicu, stara džamija u Dobošnici, mjesto stare pravoslavne crkve u Puračiću, nova pravoslavna crkva u Puračiću (nacionalni spomenik), mjesto manastira u Gnojnici, katolička crkva i župni dom u Lukavcu (nacionalni spomenik) i pravoslavna crkva u Brijesnici Donjoj-Tumarama. Pored toga na području grada postoje i nekropole Mramor u Brijesnici Gornjoj, Barice i Selišta u Puračiću, Mramorje iznad Babica, Mramor u Babicama, stećci na Ozrenu.

PRIVREDA

Grad Lukavac karakteriše visok nivo privrednih aktivnosti. Nosilac privredne aktivnosti u gradu je industrija a tri najveća pravna lica registrirana na teritoriji grada su industrijska preduzeća, Global Ispat Koksna industrija d.o.o. Lukavac, Sisecam Soda Lukavac d.o.o. i Fabrika cementa d.o.o. Lukavac. Navedeni subjekti u različitim omjerima učestvuju u stvaranju dodane vrijednosti, investicijama, prometu, broju zaposlenih i ukupnoj vanjskotrgovinskoj razmjeni.

Pored ova tri privredna subjekta značajan udio u privrednim aktivnostima ostvaruje i FEN BH, izvozno orijentirana kompanija čija ukupna proizvodnja se plasira na inozemno tržište, BOXMARK d.o.o. sa oko 800 zaposlenih i tendencijom širenja proizvodnih kapaciteta i broja zaposlenihte veliki broj malih i srednjih preduzeća među kojima se naročito izdvaja Baupartner, kompanija koja, pored osnovne djelatnosti proizvodnja prednapregnute armirano-betonske i čelične konstrukcije, pruža i širok spektar usluga poput inženjeringa, projektovanja, izvođenja radova nadzora, savjetovanja i konsultanskih usluga. Baupartner danas stalno zapošljava okon 240 radnika, od čega 32 visokoobrazovanih sa ciljem širenja ljudskih i proizvodnih kapaciteta.Pored  sjedišta firme u BiH, otvorena su predstavništva u Srbiji pod nazivom S-Baupartner Mont d.o.o i predstavništvo u Hrvatskoj pod nazivom H-Baupartner d.o.o. Tokom 2021. godine položen je kamen temeljac za izgradnju proizvodnog pogona kompanije VOITH – Voith hydro Bosnia d.o.o. koja se bavi proizvodnjom elektromotora, generatora i transformatora.Značaj ove investicije ogleda se, prije svega, u ekološki prihvatljivoj industriji i velikom broju novih radnih mjesta.

Grad Lukavac je lider u BiH po ostvarenom izvozu i tokom 2020. godine ostvaren je izvoz od 525.780.899,00 KM što je 7,65% ukupnog izvoza u BiH. Pored realizacije planiranih ključnih prioriteta, grad Lukavac kontinuirano radi na unapređenju poslovnog ambijenta, promociji grada za razvoj biznisa i stvaranju preduslova za razvoj postojeće poslovne zone te uspostavljanje nove poslovne zone Lukavac Zapad. Unapređenju poslovne klime i brže i efikasnije pružanje usluga potencijalnim investitorima uveliko će doprinijeti izrada i usvajanje Regulacionog plana  Centar 1. i Centar 2. Fokusiranjem na unapređenje povoljnog poslovnog okruženja stvaraju se uslovi za privlačenje domaćih i stranih investitora, nove investicije a time i nova radna mjesta. Skraćivanjem uhodanih administrativnih procedura, pribavljanjem potrebne dokumentacije službenim putem, stručnim savjetima za ishodovanjem potrebnih odobrenja od viših nivoa vlasti i nadležnih Agencija, stvara se pozitivan ambijent kod poduzetnika i za rezultat ima povećan interes za ulaganja na prostoru grada Lukavac. Lukavac je tradicionalno industrijski grad, bez interesa za preduzetništvom ali se u godinama nakon rata ovaj pristup promijenio i sve je veći broj malih i srednjih preduzeća, sa izvozno orijentisanom proizvodnjom.

 

TURIZAM I EKOLOGIJA

Lukavac ima veliki potencijal i za razvoj turizma. Na udaljenosti od svega 6 km od Lukavca, Jezero Modrac sa površinom od 17 km², privlačno je mjesto za odmor. Sa velikim brojem ugostiteljskih objekata i uređenih izletišta postaje jedna od najatraktivnijih destinacija za sportski ribolov u BiH. Turisti i drugi posjetioci rado borave i na jezerima u Bistarcu i Smolući, rijeci Turiji, Planinarskom domu na Svatovcu, Farmi Milo Selo i drugim uređenim lokalitetima. Biciklističke staze i šetnice, poput onih na Tirinovcu i Doložaju, omiljene su među zaljubljenicima u rekreativni sport i prirodu.

Međunarodni sajma turizma i ekologije LIST je manifestacija kojom se svake godine potvrđuje željeni pravac razvoja i gdje se okuplja veliki broj izlagača i profesionalaca iz ovih, za Lukavac važnih oblasti. Iz godine u godinu se povećava i broj kulturno-zabavnih, sportskih i drugih događaja, uz istovremeno  čuvanje tradicije od preko stoljeća i po održavanja Vašera u Puračiću.

Lukavac je mjesto koje treba posjetiti i težiti u njemu ostati.

 

JEZERO MODRAC

U jeku industrijskog razvoja Tuzle i okoline, a za potrebe industrije izgrađen je jedan od temeljnih privrednih resursa hidroakumulacija jezera Modrac. U kontekstu lokalne ekonomije koja prevazilazi značaj isključivo grada Lukavac, prioritetne namjene akumulacije Modrac su opskrba vodom velikih industrijskih postrojenja na području grada Lukavac, Tuzla i Živinice  a posebno Ternoelektrane Tuzla. Jezero Modrac, velika vodena površina,  koja svakog čak može podsjetiti i na more, iako se prostire  na tri grada, najvećim dijelom je orijentirano ka Lukavcu.  Zahvata površinu od 17 km² a nastalo je davne 1964. godine izgradnjom brane na rijeci Spreči. Modrac je omiljena destinacija i za stare i za mlade. Na udaljenosti6 km od Lukavca, a 10 km od Tuzle, atraktivno je mjesto za odmor u kontinentalnom dijelu BiH, sa mnogobrojnim turističkim i ugostiteljskim objektima i sadržajima, uz mogućnost ribolova i plivanja.  Riječ je o jednoj od najvećih akumulacija u bivšoj Jugoslaviji. Prednost je što je obala cijelom dužinom pristupačna, a za vrijeme niskog vodostaja automobilom se može prići skoro do svakog mjesta predviđenog za pecanje.