JN 2017.god

2017. godina


 Planovi javnih nabavki Javnih ustanova


50. IZRADA PROJEKTA VIŠENAMJENSKOG VREDNOVANJA KORIŠTENJA I ZAŠTITE ZEMLJIŠTA I IZRADA KARTE UPOTREBNE VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA 


49. REKONSTRUKCIJA ZGRADE OPĆINE

U skladu sa članom 24. stav (1) tačka a) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci dodatnih radova na rekonstrukciji zgrade Općine, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama Općine Lukavac, kancelarija broj 73., tel 035/366-724, od 08:00-14:00, zaključno sa 12.01.2018. godine.


48. USLUGE PLATNOG PROMETA, VOĐENJE DEPOZITNOG RAČUNA I ELEKTRONSKO BANKARSTVO


47. NABAVKA SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE ZGRADE OPĆINE LUKAVAC


46. PROŠIRENJE VRELOVODNE MREŽE U ZAPADNOM DIJELU GRADA LUKAVCA U ULICI ŠKOLSKA


45. NAGRADNI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA URBANISTIČKOG PROJEKTA “GRADSKA PJEŠAČKA ZONA U LUKAVCU”


44. ODRŽAVANJE I POPRAVKA VATROGASNIH KAMIONA


43. Nabavka kafe, šećera, čaja u filter vrećicama, sokova, mineralne vode, prirodne negazirane vode i mlijeka za kafu


42. ODRŽAVANJE I POPRAVKA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA ZA 2018. GODINU

41. IZGRADNJA KRAKA ZA PRIKLJUČAK NOVOIZGRAĐENOG DISTRIBUTIVNOG VODA NA VODOVODNU MREŽU U PURAČIĆU

40. REKONSTRUKCIJA CESTA

39. NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA

38. KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH U OPĆINI LUKAVAC

37. IZGRADNJA REZERVOARA ZA PITKU VODU V=100 m3 I TLAČNOG VODA-BUNAR BT-1 REZERVOAR SA PRATEĆIM OBJEKTIMA, REKONSTRUKCIJA OBJEKTA PUMPNE STANICE I ELEKTRO PROJEKAT U MZ TURIJA, OPĆINA LUKAVAC

36. NABAVKA BEZOLOVNOG BENZINA 95 BAS EN 228 I DIZELA BAS EN 590

35. NABAVKA GUMA ZA AUTOMOBILE

34. NABAVKA POTROŠNOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA I OBRAZACA ZA 2018. GODINU

33. MAŠINSKO ISJECANJE ASFALTNIH POVRŠINA TROTOARA, STAZA I PRELAZA NA TRASI CJEVOVODA(DEBLJINE D=6-12CM)NA IZGRADNJI VODOVODA U MZ POLJICE GORNJE

32. SANACIJA ODRONA NA GNOJNIČKOM POTOKU IZNAD DOMA PENZIONERA OŠTEĆENOG U POPLAVAMA 2014. GODINE i IZRADA PLOČASTOG PROPUSTA U MZ TURIJA (KIŠIĆI) SA PROKOPOM POTOKA U DUŽINI 300,00 m1 (OSNOVNO KORITO) OŠTEĆENOG U POPLAVAMA 2014.GODINE

31. NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

30. IZGRADNJA KRAKA ZA PRIKLJUČAK NOVOIZGRAĐENOG DISTRIBUTIVNOG VODA NA VODOVODNU MREŽU U PURAČIĆU

29. IZRADA GLAVNIH PROJEKTA UREĐENJA KORITA POTOKA LUKAVČIĆ, BISTARAC, MEDNICA I CEROVAC

28. ELEKTRIFIKACIJA STAMBENIH JEDINICA RASELJENIH OSOBA I POVRATNIKA ZPE12-13

27. ODRŽAVANJE PUTNE INFRASTRUKTURE NA TERITORIJI OPĆINE LUKAVAC

26. ODRŽAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG SOFTVERA
U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za održavanje finansijskog i geodetskog softvera,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 65, tel: 035 366 725 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 19.10.2017.godine.

25. ODVODNJA OBORINSKIH I OTPADNIH VODA U GRADU LUKAVAC

24. USLUGE OBAVEZNOG I POTPUNOG KASKO OSIGURANJA VOZILA

23. REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE ULICE BRANILACA BOSNE  I DIJELA ULICE TRG SLOBODE  U LUKAVCU, UGRADNJA  MATERIJALA ZA NISKONAPONSKU MREŽU U MZ PANJIK i PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE U NASELJIMA POLJICE DONJE I ZASJEKE, DOBOŠNICA

22. NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I BETONSKIH CIJEVI

21. IZRADA GLAVNIH PROJEKATA OBORINSKIH I KANALIZACIONIH OTPADNIH VODA I REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE VODOVODNE MREŽE SA STUDIJOM ZA IZDAVANJE PVS

20. KREDITNO ZADUŽENJE OPĆINE LUKAVAC

19. ODVODNJA OBORINSKIH I OTPADNIH VODA U GRADU LUKAVAC

18. NABAVKA VOZILA

17. NABAVKA GUMA ZA VATROGASNA VOZILA

16. NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I BETONSKIH CIJEVI

15. SANACIJA/REKONSTRUKCIJA ŠKOLSKOG POLIGONA U MZ TURIJA

14. REKONSTRUKCIJA SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA U NASELJU POLJICE GORNJE

13. ODRŽAVANJE PUTNE INFRASTRUKTURE NA TERITORIJI OPĆINE LUKAVAC

12. UREĐENJE POLIGONA ZA OBUKU VATROGASACA

11. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE FIZIČKE I TEHNIČKE ZAŠTITE LJUDI I IMOVINE OPĆINE LUKAVAC

10. RADOVI ADMINISTRATIVNOG IZVRŠENJA RJEŠENJA PO NALOGU URBANISTIČKO-GRAĐEVINSKE I KOMUNALNE INSPEKCIJE

9. OBAVJEŠTENJE ZA ODRŽAVANJE PROGRAMA DATANOVA I DOCUNOVA
 U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za održavanja programa Datanova (program za vođenje matičnih knjiga rođenih, matičnih knjiga umrlih, matičnih knjiga vjenčanih i matičnih knjiga državljana) i Docunova (program za elektronsko vođenje predmeta) za potrebe općine Lukavac,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 65, tel: 035 366 725 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 14.06.2017.godine.

8. USLUGE NADZORA NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKIH RADOVA

 7. Bakteriološka analiza vode za piće, mikrobiološka analiza hrane, bakteriološka analiza briseva sa radnih površina i ruku i hemijska analiza vode za piće

 6. PROŠIRENJE VRELOVODNE MREŽE U ZAPADNOM DIJELU GRADA LUKAVCA U ULICI VASE PELAGIĆA

 5. OSIGURANJE VOZILA, VATROGASNIH KAMIONA, PUNO KASKO OSIGURANJE PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA i PZO

 4. NABAVKA USLUGA PLATNOG PROMETA, VOĐENJE DEPOZITNOG RAČUNA I ELEKTRONSKO BANKARSTVO

 3. ČIŠĆENJE POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE LUKAVAC

 2. ODRŽAVANJE I POPRAVKA VATROGASNIH KAMIONA ZA 2017. GODINU

 1. REKONSTRUKCIJA ZGRADE OPĆINE LUKAVAC I SANACIJA I RENOVIRANJE PROSTORIJA MZ LUKAVAC GRAD