Predstavnici Grada Lukavac uzeli učešće u radionici na temu „Sticanje stvarnih prava nad nekretninama u vlasništvu JLS i evidentiranje imovine JLS“