Obavještenje za aplikante Javnog poziva  za dostavljanje projekata iz oblasti kulture, sporta i drugih oblasti