Pokrenut postupak javne nabavke za izradu idejnog projekta za izgradnju postrojenja za pripremu sirove i tretman pitke vode