Kontakt

Poštovane građanke i građani,

ovaj formular je namijenjen za direktni kontakt građana i Gradske uprave. Preko ovog online obrasca možete postaviti pitanje gradskoj administraciji.

Budite slobodni da nas kontaktirate za oblasti za koje je nadležan Grad Lukavac.

Telefonski imenik:

GRAD LUKAVAC

TELEFONSKI IMENIK

Adresa: Trg slobode 1

Tel: 035/366-700

Fax: 035/366-703

web stranica: https://lukavac.ba/

e-mail adresa: [email protected]

 ID broj: 4209451920007

Broj kancelarije Ime i prezime

Kontakt broj telefona

035/366- ____

GRADSKO VIJEĆE LUKAVAC
24. Suad Salibašić

035 366 – 730

 STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA LUKAVAC

25. Izeta Bajrić 035 366 – 732
26. Edina Softić 035 553 – 253
27. Fahrudin Hasanhodžić

035 366 – 745

GRADONAČELNIK

45. Dr.Sci. Edin Delić

035 366 – 701

SEKRETAR JEDINSTVENOG ORGANA LOKALNE UPRAVE

44.

Enes Numanović 035 366 – 702

STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

46.

Amra Gazibegović-Subašić

035 366 – 774

47.

Esad Suljić

035 366 – 704

41. Jozo Tunjić

Alen Nuhić

035 366 – 763

44.

Nina Mujkanović

Jasmina Ćatić

035 366 – 708

39.

Enida Fatušić

Nihreta Frkić

035 366 – 753
45. Dinela Imamović

035 366 – 700

81. Ermin Prijić

035 366 – 782

 SLUŽBA ZA KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

48.

Mirela Bubić 035 366 – 769

50.

Armin Hodžić 035 553 – 501

54.

Mensur Šarić 035 366 – 749

52.

Amra Haračić 035 366 – 707

49.

Dževad Hanić

Nermin Šaretović

035 366 – 768

53. Maid Karić

Anela Tokić

035 366 – 741

62. Edin Kadić

Mehmedalija Nuhić

Sead Hodžić

035 366 – 784

63. Derva Salihović

Zahida Salihović

035 366 – 736

64. Sandro Mehić

Anel Osmanović

035 366 – 755

65. Mina Bleković

035 366 – 735

SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE

66.

Zuhdija Hrvatović 035 366 – 754

67.

Advija Imamović

Adila Ćosićkić

Emira Ćehajić

035 366 – 727

68.

Srećko Kubiček

Azra Damadžić

035 366 – 739

69. Fatima Kadirić

035 366 – 750

70. Mubera Arapčić

Vahida Kadrić

035 366 – 757

71. Vasva Prelić

035 366 – 751

                                                SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU

33.

Elsajed Fatušić 035 366 – 734
32. Senada Fatušić

035 366 – 760

 SLUŽBA ZA INVESTICIJE I RAZVOJ

78.

Jasminka Dugonjić 035 366 – 779

72.

Zlatan Salibašić

Esed Osmanović

Mirzet Cvrk

035 366 – 752

73.

Mirsada Karić

Merima Omerdić

035 366 – 724

74.

Fikret Plavšić

Sena Tahirović

035 366 – 722
75. Milica Lozić

Lejla Hodžić

036 366 – 728

76. Nedim Mujkić

035 366 – 720

77. Nermin Turkić

Samir Softić

 

79.  

035 366 – 780

80. Suad Salihović

035 366 – 781

 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVU

35.

Sadija Osmanović 035 366 – 748

20.

Muhidin Alibegović

Vehid Hodžić

035 366 – 709

21.

Mladenka Stjepić

Sena Karić

035 366 – 733

22.

Enver Halilović 035 366 – 783

23.

Željko Zombra

Aida Kavazović

035 366 – 737

29.

Nihada Bećirović 035 366 – 773

31.

Zahida Nadžaković  

34.

Adi Dautović

035 366 – 738

36. Mersija Zaimović

Amir Imamović

035 366 – 729

13. Nurdin Hrvić

Hamzalija Srabović

035 366 – 742

15. Nermina Ćosić

Jasmina Damadžić

Anida Bećirović

Emina Ikanović

Mirela Hodžić

035 366 – 761

16. Sabina Karić

Admir Nurković

Maida Čajić

 

17. Kasim Mujagić

Belmir Hrvatović

035 366 – 762

18. Nešad Djedović

Samira Hodžić

 

19. Zlatan Žigić

035 366 – 746

MATIČARI Haziza Kadirić

Ademir Hvanović

Hafija Gazetić

Mirza Čolić

Nizama Ćosić

035 366 – 766

035 366 – 765

035 366 – 765

035 366 – 765

035 366 – 765

 SLUŽBA ZA URBANIZACIJU, IMOVINSKE I GEODETSKE POSLOVE

10.

Emir Kasumović 035 366 – 714

10.a

Osman Mahmutović

Dino Orlić

Nedžad Alić

035 366 – 713

2.

Enes Džibrić

Ismet Hodža

035 366 – 711

3.

Sanela Redžić

Edina Mujčinović

035 366 – 710

4.

Samir Hodžić  
5. Mirsada Džafeović

Elvira Hodžić

035 366 – 719

6. Amir Imamović

Eldar Mujagić

035 366 – 718

7. Paša Saletović

Nehrudin Mešanović

035 366 – 717

8. Hasiba Salibašić

Merisa Hamzić

035 366 – 716

9. Sabina Okanović

035 366 – 715

 SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

38.

Edin Hamzić 035 366 – 705

30.

Amir Sejdinović

Sejfo Halimović

035 553 – 248

121

40.

Edin Bektić

Selmin Sadiković

Semir Imamović

Nusmir Tokić

Asmir Arapčić

035 366 – 744

42. Nermina Selimović

035 366 – 756

43. Samir Subašić

Asmir Fejzić

Narcisa Halilagić

035 366 – 726

  Nedžad Burgić

035 553 – 663

  Profesionalna vatrogasna jedinica

035 553 – 193

123

 GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO

55.

Jasminka Smajlović 035 366 – 758

56.

Enisa Voloder

035 366 – 740

60. Lejla Hasanović

035 366 – 759

61. Rijad Biković

Nermina Suljić

035 366 – 772

 

 

JKP Rad Lukavac 554-439
JP Veterinarska stanica Lukavac 555-058      
JZU Dom zdravlja Lukavac 553-056
JU Obdanište Lukavac 554-993
JU Javna biblioteka Lukavac 554-538
JU Centar za kulturu Lukavac 554-440
JU RTV Lukavac 553-987
JU Centar za socijalni rad Lukavac 553-831
Policijska uprava Lukavac 553-166
Gradski sud Lukavac 553-270
Crveni križ/krst gradu Lukavac 554-390
Grupa za pitanje evidencija iz oblasti vojne obaveze u gradu Lukavac  554-836
Operativni centar CZ 121
Policija 122
Vatrogasci 123
Hitna medicinska pomoć 124
Servis „tačno vrijeme“ 125
Informacije o pretplatnicima u BiH 1182
Služba traganja i spašavanja 1262
Pomoć na cesti BIHAMK 1282
Podrška pravnim licima BH Telecom 1322
Podrška fizičkim licima BH Telecom 1444

Stručna služba Gradonačelnika

Online forma za kontakt

Važne e-mail adrese:

 

Naša lokacija