Grad Lukavac uzima učešće u Projektu „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini”