Zahtjev za prijem građana

Da li ste se po navedenoj temi ranije obraćali organima Uprave općine lukavac

Prijem stranaka kod Načelnika općine Lukavac vrši se u skladu sa standardnom Procedurom Pr. 7.4-01 KOMUNIKACIJA SA GRAĐANIMA

Stranke se mogu najaviti kod Načelnika na info pultu u šalter sali,

E-mailom na adresu [email protected] , pomoću ovog obrasca,

Putem zvanične web stranice općine Lukavac – www.lukavac.ba,

O odobrenom sastanku biti ćete obaviješteni na telefon ili na e-mail adresu.