Obavještenje za građane koji imaju status raseljenog lica za određivanje ili promjenu biračke opcije