KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE PROPISANE JAVNIM POZIVOM ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONIRANJE MJESEČNIH KARATA UČENICIMA IZ SOCIJALNO UGROŽENIH KATEGORIJA U BUDŽETSKOJ 2022. GODINI