POSLJEDNJE NOVOSTI

Zabrinjavajući porast požara zbog neodgovornog spaljivanja rastinja

Budući da je vrijeme proljetnog čišćenja zelenih i šumskih površina, a imajući u vidu da je u prethodnim godinama evidentiran ...
Nastavi čitanje

SOS aplikacije za pomoć žrtvama porodičnog nasilja

Od danas je građanima Grada Lukavca dostupna SOS aplikacija za pametne telefone namjenjena za pomoć i podršku žrtvama porodičnog nasilja ...
Nastavi čitanje

Čestitka pripadnicima romske nacionalnosti povodom 8. aprila – Svjetskog dana Roma

Svjetski dan Roma obilježava se 8. aprila u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog od 8. do 12. aprila 1971 ...
Nastavi čitanje

Potpisan Memorandum o saradnji sa U.G. „Zašto ne“

Potpisan Memorandum o saradnji sa U.G. „Zašto ne“ – web platforma Javna rasprava Lokal sa ciljem unaprijeđenja komunikacije građana/ki sa ...
Nastavi čitanje

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos

Gradonačelnik objavljuje Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos. Tekst Javnog oglasa možete pogledati na sljedećem linku: Javni oglas ...
Nastavi čitanje

Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Danas, 02. aprila obilježava se Svjetski dan svjesnosti o autizmu. Glavna Skupština UN-a odabrala je 02. april za obilježavanje Svjetskog ...
Nastavi čitanje

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos

Općinski načelnik objavljuje Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos. Tekst Javnog poziva možete pogledati na sljedećem linku: Javni ...
Nastavi čitanje

Izmjena javnog poziva za dostavljanje projekata iz oblasti kulture, sporta i drugih oblasti

Na osnovu člana 108., a u vezi sa članom 41. Statuta općine Lukavac – prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Lukavac“, ...
Nastavi čitanje

Zbirna lista ocijenjenih prijava za dodjelu građevinskog materijala po ponovljenom Javnom oglasu

Komisija za provođenje Javnog oglasa za dodjelu građevinskog materijala utvrđuje Zbirnu listu ocijenjenih prijava za dodjelu građevinskog materijala po ponovljenom ...
Nastavi čitanje

Upriličena svečanost povodom sticanja statusa Grada Lukavac

U četvrtak 24.03.2022. godine održana je prva radna – svečana sjednica Gradskog vijeća Lukavac na kojoj je donesena Statutarna Odluka ...
Nastavi čitanje

Javni poziv za ugovorenu proizvodnju merkantilnog krompira na području općine Lukavac

Na osovu Odluke o raspisivanju Javnog poziva za ugovorenu proizvodnju merkantilnog krompira na području općine Lukavac broj: 02-20-1087/22 od 16.03.2021 ...
Nastavi čitanje

Obavještenje za proizvođače otpada životinjskog porijekla

Služba za komunalne i inspekcijeske poslove Obavještava sve proizvođače otpada životinjskog porijekla (korisnici klaonica, objekata za rasijecanje, obradu i preradu ...
Nastavi čitanje

VAŽNI LINKOVI

0
km2
Ukupna površina

Grad teritorijalno pripada Tuzlanskom kantonu

0
Broj mjesnih zajednica

U svom sastavu ima 35 mjesnih zajednica

0
Broj stanovnika

Prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini