Održana  2. redovna sjednica  OV

Održana 2. redovna sjednica OV

Objavljeno: 14.12.2012. | Općina Lukavac

Održana  2. redovna sjednica  OV Lukavac

Općinsko vijeće Lukavac je na 2. redovnoj sjednici održanoj 14.12.2012.g., koju je vodio dr Dževdet Osmanbegović – predsjedavajući Vijeća, bez rasprave usvojilo Izmjene i dopune Budžeta Općine Lukavac za 2012.g. i Ciljeve, plan i politiku djelovanja Općine Lukavac za 2013.g., nakon čega i predloženi Budžet u iznosu od 17.661.608 KM uz usvojene vijećničke amandmane. Prema riječima načelnika Mujkića i ove, kao i prethodnih godina, ovaj najvažniji finansijski općinski dokumenat u Općini Lukavac, usvojen je među prvim u državi. Nakon što su usvojili i Odluku o izvršenju Budžeta Općine Lukavac za 2013.g., vijećnici su razmatrali nacrt Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o dopunskim pravima boraca, kao i donošenje Odluke o određivanju matičnih područja i njihovih sjedišta na području Općine Lukavac. Odluka o određivanju matičnih područja proizlazi iz Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama o nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama i Zakona o matičnim knjigama, usvojenog 11.05.2012.g. Nakon što je navedena Odluka i usvojena, vijećnici su usvojili i dvije Informacije- o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2012./2013., te Informaciju o uspjehu i u učenju i vladanju učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2011./2012.g. Jednoglasno su usvojene i dvije Informacije Službe za civilnu zaštitu – Informacija o zaštiti požara na području Općine Lukavac u 2012.g. i Informacija o stanju klizišta na području Općine Lukavac, sa prijedlogom sanacionih mjera. Jedna od najvažnijih mjera za preventivnu zaštitu od požara je ispravno prostorno i urbanističko planiranje u kojem je veoma značajno tretiranje požarnih puteva i mjera zaštite od požara unutar građevinskih objekata. Informacija o klizištima sadrži osim klasifikacije klizišta, sanacionih mjere i prijedloga za rješavanje ove problematike i tabelarni pregled svih klizišta na području Općine.